Bydd Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir i gysylltu â chi gyda diweddariadau rheolaidd am y Cynllun.

Gallwch chi newid eich meddwl unrhyw bryd trwy wasgu'r botwm dad-danysgrifio ar waelod unrhyw e-bost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni.

Os ydych wedi nodi yr hoffech gymryd rhan mewn prosiect penodol o fewn y Cynllun, byddwn yn trosglwyddo eich manylion i'r swyddog prosiect o fewn y bartneriaeth i gysylltu â chi gyda rhagor o wybodaeth am gymryd rhan. 


********

The Carneddau Landscape Partnership Scheme will use the information provided to contact you with regular updates about the Scheme. 

You can change your mind anytime by pressing the unsubscribe button at the bottom of any e-mail you receive from us. 

If you have specified that you would like to take part in a particular project within the Scheme, we will pass on your details to the project officer within the partnership to contact you with further information about taking part. 


 
* indicates required
Gwirfoddolwch gyda'n prosiect enwau lleoedd a hanes llafar, cofnodi brain coesgoch, a oes gennych chi broblem Jac-y-neidiwr? Hoffech chi blannu coed ar eich tir?
Volunteer with our place names and oral history project, chough recording, do you have himalayan balsam issues? Would you like to plant trees on your land?